Wie zijn wij?

Daar Al Amal – Huis van Hoop

We zijn een groep mensen uit Zeist en omgeving. Christus’ liefde heeft ons bij elkaar gebracht. We spreken Nederlands en Arabisch. Elke vrijdag komen we samen van 19:15 tot 21:00 uur.

Kom eens kijken! Koffie en thee staan klaar.

Geschiedenis

Sinds 1 januari 2017 werken de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  De Ark, Wijkgemeente Bethel van de PKN te Zeist en de Evangelie Gemeente Zeist samen om Arabischtalige en Noord-Afrikaanse migranten en vluchtelingen in Zeist te bereiken met het evangelie. Dit initiatief is ontstaan vanuit de overtuiging dat de kerk er voor iedereen behoort te zijn en het besef dat de bestaande kerken slecht aansluiten op de taal, cultuur en godsdienstige achtergrond van de grote aantallen migranten en vluchtelingen die in Zeist zijn komen wonen. Daarom zijn de kerken gestart met een nieuwe pioniersplek waar vooral ook rekening wordt gehouden met Arabischtalige en Noord-Afrikaanse migranten en vluchtelingen, maar die ook de verbinding behoudt met de Nederlandse cultuur en de bestaande kerken. Met de groei van het werk is er medio 2019 door de drie betrokken kerken de stichting Daar al Amal opgericht, die ondersteund door de bestaande kerken dit werk verder uitbouwt.

Daar al Amal is de Arabische naam van de pioniersplek en betekent ‘Huis van Hoop’.