Home

Welkom bij  “Daar al Amal”

“Daar al Amal” is een project gestart en ondersteund door de Bethelwijkgemeente Zeist, de Evangelie Gemeente Zeist en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zeist-De Bilt.

Het project richt zich op Arabischtalige mensen die in Zeist en omgeving wonen. Doel is christenen die bijvoorbeeld als vluchteling hier gekomen zijn een plek te bieden om hun geloof te delen en om vluchtelingen en andere Arabischtalige mensen die Christus niet kennen in aanraking met het evangelie te brengen.

Op dit ogenblik is er iedere vrijdag een moment van ontmoeting. Wekelijks komen Arabische gasten en Nederlanders bij elkaar. Samen bestuderen we de Bijbel. De eerste vrijdag van de maand is altijd een bijzondere samenkomst. We beginnen dan met een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er een samenkomst waarin gezongen, gebeden en naar Gods Woord geluisterd wordt. Voor de kinderen zijn aparte activiteiten. Deze samenkomsten worden goed bezocht.

We ervaren dat Gods Geest door dit project werkt.