Huis van Hoop

Welkom bij Daar al Amal

“Daar al Amal” is een project gestart en ondersteund door de Bethelwijkgemeente Zeist, de Evangelie Gemeente Zeist en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zeist-De Bilt.

Het project richt zich op Arabischtalige mensen die in Zeist en omgeving wonen. Doel is christenen die bijvoorbeeld als vluchteling hier gekomen zijn een plek te bieden om hun geloof te delen en om vluchtelingen en andere Arabischtalige mensen die Christus niet kennen in aanraking met het evangelie te brengen.

Op dit ogenblik is er iedere vrijdag een moment van ontmoeting. Wekelijks komen Arabische gasten en Nederlanders bij elkaar. Samen bestuderen we de Bijbel. De eerste vrijdag van de maand is altijd een bijzondere samenkomst. We beginnen dan met een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er een samenkomst waarin gezongen, gebeden en naar Gods Woord geluisterd wordt. Voor de kinderen zijn aparte activiteiten. Deze samenkomsten worden goed bezocht.

We ervaren dat Gods Geest door dit project werkt.

Bijeenkomsten

We hebben wekelijks een Bijbelstudie op de vrijdagavond en eenmaal in de twee weken een zondagmiddagdienst. Deze vinden plaats in gebouw de Ark, aan de Van Reenenweg 9a, 3702 SB te Zeist.

Op de vrijdagavond is er inloop vanaf 19:15. Om 19:30 beginnen we met de Bijbelstudie en vanaf ongeveer 20:30 a 21:00 is er gelegenheid tot napraten met koffie, thee of fris met wat lekkers. In de Bijbelstudies wordt momenteel elke week een hoofdstuk of een deel daarvan behandeld uit het evangelie van Lucas.

Op de zondagmiddag (eenmaal per 2 weken) is er inloop vanaf 13:15, de samenkomst is van 13:30 tot ongeveer 14:30.

Zie ook onze facebook pagina facebook @daaralamal

Actuele landelijke richtlijnen

We volgen de landelijke richtlijnen en aanbevelingen van de volgende partijen:

Rijksoverheid / RIVM Coronavirus COVID-19

PKN: richtlijnen rondom coronavirus